Welcome
ANT Learner
ANT Learner
ANT Learner

Image

កម្មវិធី ANT​ Learner គឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយលោកអ្នកដែលរៀនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។​​ កម្មវិធីនេះបានប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយស្រួលក្នុងការ ប្រើប្រាស់ និង គ្រប់គ្រងឯកសារ។​ ប្រព័ន្ធដំណើរការឆ្លាតវៃរបស់កម្មវិធីគឺធ្វើឲ្យយលោកអ្នកដឹងអ្វីដែលមាន ថ្មីនៅពេលក្រុមកាងារ Upload មេរៀន ឬ វីឌីអូ។ គ្រាន់តែមានកម្មវិធីមួយនេះនៅក្នុងដៃលោកអ្នកស្មើនឹងមានសៀវភៅរាប់រយក្បាលនៅក្នុងដៃឬស្មើនឹងមានគ្រូដ៏ល្អៗចាំជួយបង្រៀនលោកអ្នក។

តាមប្រភេទឯកសារ


Image

កន្លែងតេស្តសមត្ថភាព


image/homepage/test-img

ការបង្ហាញស្នាដៃសិស្សរបស់ អាន-ANT

programming
website
photoshop

លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី

 • លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកមេរៀន ឬ វីឌីអូ
 • លោកអ្នកអាចទាញយកកូដទៅតាមមេរៀន ឬ វីឌីអូ
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកមេរៀន ឬ វីឌីអូដែលោកអ្នកចង់បាន
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធី (Comment)
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការរក្សាទុក មេរៀន ឬ វីឌីអូ ទុកមើលថ្ងៃក្រោយបានផងដែរ
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកមេរៀន ឬ វីឌីអូ ទៅតាមប្រភេទនៃអ្នកសរសេរបានផងដែរ
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកមេរៀនតាមប្រភេទ នៃមុខវិជ្ជាបានដូចជា C/C++, PHP, MySQL, ASP.NET, C#, ... ជាដើម
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលលោកអ្នកមានទៅតាមប្រភេទនៃបញ្ហារបស់ អ្នកបានដែរ ឧទាហរណ៍ ក្រុម C/C++, C#, …
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការស្វែងរកនូវស្នាដៃសិស្សដែលបានរៀន នៅ ANT ផងដែរទៅតាមប្រភេទនៃមុខវិជ្ជាដែលសិស្សបានរៀន
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកទៅតាមមុខវិជ្ជាបានផងដែរ
 • លោកអ្នកអាចធ្វើការរាយការណ៍ ទៅកាន់ក្រុមកាងារ ANT នូវបញ្ហាដែលលោកអ្នកបានជួបផងដែរ។

ទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ៨៦បេ ផ្លូវ ៣១៣ កែងនឹងផ្លូវ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទូរស័ព្ទ

016 / 010 666653

អ៊ីមែល

anttraining2013@gmail.com

map_big