ករណីភ្លេចលេខកូដ  1. បើសិនជាសិស្សរបស់ ANT

នៅពេលយើងភ្លេច លេខសម្ងាត់យើងត្រូវទំនាក់ទំនងមកកាន់សាលា ANT ទើបក្រុមកាងា ANT ធ្វើការដោះស្រាយជូន។

Image

✶​ ​ ដោយហេតុដែលលោកអ្នកមិនអាចកែប្រែលេខសម្ងាត់បាន ដោយសារតែនៅពេលយើងមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅ ANT ជួនកាលយើងអោយ Gmail ពេលខ្លះអត់បានអោយមកខាងលាសា អាន-ANT យើងទេ បើសិនជាយើងអោយលោកអ្នកកែប្រែបាននោះ វាធ្វើអោយកម្មវិធីមានភាពមិនប្រក្រតី ដូចនេះទើបក្រុមការងារមិនអាចអោយធ្វើការកែប្រែបានទេ ។

នៅត្រង់កន្លែងនេះលោកអ្នកអាចមកដល់ទីតាំង អាន-ANT ផ្ទាល់ ឫ ទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 016 / 010 666653 នេះក៏បាន។

Image

  1. បើសិនមិនមែនជាសិស្សរបស់ ANT

លោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ បញ្ចូល Gmail ដែលលោកអ្នកបានប្រើនៅពេលបង្កើតគណនី រួចចុចកន្លែង ខ្ញុំភ្លេចកូដសម្ងាត់ នោះលោកអ្នកនិងឃើញ Form អោយលោកអ្នកបញ្ចូល Gmail​ ក្រុមកាងារនិងធ្វើកាផ្ញើកូដបណ្តោះអាសន្ន ទៅកាន់ Gmail របស់លោកអ្នក។

Image

នៅពេលលោកអ្នកបានយកលេខកូដបណ្តោះអាសន្នពីកន្លែង Gmail រួចមកលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើការចុចចូល នោះវានិងលោត Form មួយ កន្លែងកូដបច្ចុប្បន្ន គឺយើងត្រូវយកកូដបណ្តោះអាសន្ន ដែលបានពី Gmail មកធ្វើការដាក់កន្លែងកូដបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់មក ចុចលើ Button រក្សាទុក។

Image